Tegelhus

När man har bestämt sig för att bygga ett nytt hus finns det många olika saker som man måste tänka på. En sådan sak är fasaden. Fasaden är kanske inte det absolut första vi tänker på när vi tänker på att bygga ett hus men det är definitivt det första vi ser när vi ser ett hus. Så att välja rätt fasad är mycket viktigt. Det är viktigt ur olika aspekter. Föst och främst utseendet men även underhållet.

Ett tegelhus är i längden en bättre investering än ett trähus då det är motståndskraftigt mot väder och vind. Trähus i sin tur åldras och kräver mer underhåll. En svensk rapport där man har jämfört livstidskostnader för trä- respektive tegelhus visar att tegelhus i regel efter en 50-årsperiod lönar sig. Inte bara är tegel mer motståndskraftigt mot sol, regn, snö och vind utan det är dessutom billigare att värma upp.

Att bygga i tegel ger dig en massa möjligheter att använda fantasin. Du kan bygga med tegel inte bara ute utan även inne. Du kan använda dig av olika färger på murbruket men även av olika kreativa mönster. Det är bara din fantasi som sätter gränser. Möjligheterna med tegelsten är många då tegelsten finns i många olika former och färger. Det finns även möjlighet att få tegelstenar i olika storlekar. Tjocka eller tunna tegelstenar, korta eller långa. Exempelvis kan man uppnå en exklusiv effekt om man murar fasaden med långa tunna tegel. Tegel kan också muras ”stående” eller lika på skrå så möjligheterna är oändliga.

Du kan få tegel Dessutom kan den fogas i olika färger vilket ger dig ytterligare valmöjligheter. Därför är det viktigt att du innan du börjar bygga ställer dig några viktiga frågor så som till exempel: Ska teglet vara synligt på mitt hus eller ska det putsas? Passar valet av färg till mitt val av husets arkitektur samt ålder? Passar fasaden ihop med taket? För att få inspiration kan man åka och titta på olika tegelhus samt besöka en tegelleverantör för att få mer information och inspiration.